quy đổi kích thước các loại ống

Bảng quy đổi kích thước tương đương các loại ống

Bảng quy đổi kích thước tương đương các loại ống

Một hệ thống dẫn chất lỏng, khí có thể dùng ống từ rất nhiều các loại chất liệu như: ống nhựa HDPE, ống chịu nhiệt PPR , ống nhựa PVC hoặc ống kim loại như...
Hotline: 0973.379.368 Top