Quy trình thử áp lực đường ống nước theo tiêu chuẩn

Tất cả các đường ống nước đều phải thử áp lực trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công việc này phải tuân theo tiêu chuẩn thử áp lực...

Chi tiết