Van là một phần quan trọng trong hệ thống ống nước

Trong hệ thống ống nước, van là thiết bị quan trọng trong việc điều khiển dòng chảy, nó thường đặt ở những nơi có thể quản lý dòng chảy hợp lý....

Chi tiết