Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Nước sinh hoạt đảm bảo là nước có tiêu chuẩn nước sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt  mới nhất hiện nay

Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 quy định các tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay, có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
 
hinh-anh-tieu-chuan-nuoc-sinh-hoat-moi-nhat-hien-nay-1

T​hông tin chi tiết về quy chuẩn nước sinh hoạt Bộ Y Tế

Phạm vi của qcvn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT:
 
Quy chuẩn nước sinh hoạt này quy định mức giới hạn các tiêu chí chất lượng đối với nước sử dụng cho sinh hoạt thông thường, không bao gồm sử dụng để ăn uống trực tiếp, chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến.
 
Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước sinh hoạt:
 
Quy chuẩn này áp dụng với các cá nhân, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình khai thác, tự khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt gồm cả các cơ sở cung cấp nước dưới 1000m3/ 1 ngày đêm.
 
Bảng giới hạn các tiêu chuẩn nước sinh hoạt theo quy chuẩn
 
hinh-anh-tieu-chuan-nuoc-sinh-hoat-moi-nhat-hien-nay-2
 
Ghi chú trong bảng qcvn 02 nước sinh hoạt (Quy chuẩn 02 nước sinh hoạt)
 
1. (*) Chỉ tiêu về cảm quan là các chỉ tiêu về màu sắc, mùi vị có thể nhìn thấy bằng mắt tường.
 
2. SMEWW viết tắt của Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
 
3. US EPA viết tắt của United States Environmental Protection Agency nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
 
4. TCU viết tắt của True Color Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu màu sắc.
 
5. NTU viết tắt của Nephelometric Turbidity Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu độ đục.
 
6. Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
 
7. Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy).
 
hinh-anh-tieu-chuan-nuoc-sinh-hoat-moi-nhat-hien-nay-3
 
Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thêm cho mình những kiến thức về tiêu chuẩn nước sinh hoạt gia đình. Các bạn có thể kiểm định nguồn nước nhà mình bằng các đem ra các trung tâm đo lường quốc gia để kiểm định. Hơn nữa các bạn có thể dùng ống nước PPR Vesbo cho hệ thống cấp nước nhà bạn để đảm bảo an toàn cho chất lượng nước nhà mình nhé!
 
  • Chủ đề:
  • Ngày đăng: 27-01-2018
  • Lượt xem: 499
Hotline: 0973.379.368 Top